Cursos

Curs Anglès: B2

Curs anglès nivell B2 de 60 hores totalment subvencionat per a treballadors en actiu. Continguts morfosintàctics, continguts ortogràfics, fonètics i fonològics i continguts semàntics.

Curs Nòmines i seguretat social

Curs Nòmines i seguretat social per a treballadors. El contracte de treball, afiliació a la seguretat social: altes i baixes, rebut de salaris, nòmines, cotització a la seguretat social.

Curs Autocad

Curs Autocad 2D i 3D per treballadors en actiu.

Curs Sistemes de gestió de la qualitat

Curs de sistemes de gestió de qualitat per a treballadors. Conceptes generals sobre qualitat, els principis de gestió de la qualitat, sistemes de gestió i gestió de recursos.

Curs Prevenció de riscos laborals

Curs de prevenció de riscos laborals per a treballadors.

Curs anàlisi i control de costos

Curs anàlisi i control de costos per a treballadors. Fonaments de comptabilitat analítica, full-costing, direct-costing, model ABC, costos estàndards

Curs control del temps i productivitat

Mesura del temps, estudi del temps, tècniques per a l’estudi del temps, suplements i temps tipus, mostrejos de treball i fòrmules del temps

Curs Comptabilitat Avançada

Curs comptabilitat avançada per a treballadors amb un repàs de conceptes generals, immobilitzat, provisions i deteriorament de valor, moneda estrangera, valors mobiliaris i comptabilització del impost de societats.

Pàgina 1 de 3123

soc servei ocupació catalunya aula reus
iniciativa d'ocupació juvenil unió europea reus aula
ministerio empleo seguridad social reus aula
consorci per a la formació contínua de catalunya
generalitat de catalunya departament d'ensenyament reus aula
garantia juvenil aula reus
fundación tripartita aula reus
Cambridge ESOL exam preparation center reus aula
actic reus aula informàtica