Aula empresa té com a finalitat la formació professionalitzadora.

Aula empresa ofereix formació vinculada al Catàleg de Qualificacions Professionals que permet obtenir certificats de professionalitat.

Aula empresa també imparteix formació a mida per empreses

Logotip aula empresa

Formació ocupacional

Formació específica adreçada a treballadors en recerca o millora de feina que volen accedir a una ocupació o promocionar-se en el seu lloc de treball. Els cursos van vinculats al Catàleg de Qualificacions Professionals i per tant es poden obtenir Certificats de professionalitat. Aquesta formació gairebé sempre inclou pràctiques en empreses la qual cosa facilita la tasca d’inserció.

 • CP Confecció i publicació de pàgines web.
 • CP Recepció en allotjaments.
 • CP Activitats de venta.
 • CP Administració comptable i gestió per auditoria.
 • Anglès gestió comercial.
 • Tècnic en sistemes microinformàtics.
 • Vigilants de seguretat.
 • Monitor de lleure infantil i juvenil.
 • Preparador/a Programador/a CNC.
 • Instal·lador d’automatismes.
 • Electromecànic de manteniment.
 • Implantació i animació d’espais comercials.

Formació per a empreses

La formació és un recurs essencial per millorar la competitivitat de l’empresa.

 • Gestió de la formació.
  • Ens involucrem en la empresa. Som un departament més d’aquesta.
  • Detecció de necessitats i desenvolupem del pla anual de formació.
  • Gestió i desenvolupament de cursos. Busquem els millors proveïdors de formació per a cada curs, gestió de la documentació, convocatòries, avaluació i tancament.
  • Gestió del pressupost. Ens ajustem a aquest donant un valor afegit: la recerca de subvencions  i formació gratuïta sense perdre la qualitat d’aquesta.
 • Gestió del forcem.
  • Aula Centre de Formació és entitat organitzadora i facilita a les empreses gestionar tots el tràmits per que puguin descomptar de la cotització a la Seguretat Social totes les despeses derivades de formació.

 • Formació a mida.
  • Muntem cursos per a empreses ja siguin els estàndard que tenim nosaltres dissenyats com cursos a mida adaptats a les necessitats pròpies i específiques de l’empresa.

Programes de qualificació personal – Garantia juvenil

Aquesta formació tracta de facilitar als joves una nova oportunitat d’assolir les capacitats bàsiques necessàries per a possibilitar la seva inserció laboral o el retorn a l’ensenyament reglat. El nostre ensenyament es basa en:

 • Despertar l’interès i necessitat d’aprendre.
  • Preparant-los per a la prova d’accés als Cicles formatius de Grau mitjà (80%-90% d’aprovats).
  • Elevant el seu grau d’autoestima ajudant-los a obtenir petits èxits en l’estudi.
  • Explicant la formació bàsica relacionant-la amb experiències properes a ells i amb la formació professionalitzadora.
  • Estructurant el curs d’una manera totalment diferent a la de l’escola que ells associen al seu fracàs
 • Orientar els alumnes ajudant-los a realitzar el seu propi itinerari formatiu professional.
  • Tutories psicopedagògiques grupals
  • Orientació Professional
  • Tutories individuals amb entrevistes als alumnes i als pares dels alumnes.
 • Pràctiques a les empreses.

Formació contínua

Formació dirigida prioritàriament a treballadors en actiu tot i que també hi poden accedir treballadors en cerca de feina.

L’ objectiu d’aquesta formació és garantir l’accés dels treballadors a una formació de qualitat, que els permeti adquirir noves competències professionals o millorar les que ja tenen, amb l’objectiu d’augmentar la productivitat de les empreses.

 • Administració i gestió
 • Comercial, Informàtica
 • Disseny
 • Producció tècnica i noves tecnologies
 • Idiomes
 • RRHH
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Qualitat
 • Sanitat
 • Seguretat Privada

CREIEM QUE LA FORMACIÓ HA DE SER PER A TOTHOM. T’AJUDEM A FER CAMÍ CAP AL FUTUR!