Aula Gestió té com a finalitat crear el vincle necessari entre el treballador en cerca de feina i el teixit empresarial.

Aula Gestió orienta les persones en tots els àmbits (formatiu i laboral).

Aporta a les empreses en els seus processos de millora estratègics.

Insereix persones en els llocs de treball que ofereixen les empreses.

Accedeix a la borsa de treball
Logotip aula gestió

Mercat laboral

És un servei integral d’ocupació que ofereix informació, orientació i intermediació laboral entre els demandants de treball i les empreses.

CANDIDATS

Oferim uns serveis que faciliten la inserció laboral i la millora ocupacional. El nostre objectiu és ajudar els candidats a buscar treball, oferir-los informació actualitzada i entrenar-los en les tècniques de recerca de feina.

Orientem els candidats en el seu progrés personal i professional: elaboració d’itineraris professionals personals, informació dels diferents camins en l’àmbit educatiu, formació complementària, competències i habilitats personals per al seu lloc de treball idoni.

EMPRESES I ENTITATS

El SOIL està a disposició de totes aquelles empreses i entitats que necessiten cobrir un lloc de treball ja sigui temporalment amb la modalitat de pràctiques o en la de contracte laboral. Oferim diversos serveis i modalitats per a poder satisfer les seves necessitats i optimitzar els seus processos de selecció.
Les empreses i entitats tenen a la seva disposició els candidats inscrits a la nostra borsa de treball que reuneixin les característiques del perfil sol·licitat (cost zero). O bé si ho preferiu fem nosaltres el primer contacte per confirmar el seu interès inicial per l’oferta i la seva disponibilitat.
En funció de les vostres necessitats podrem iniciar el procés de selecció entrevistant i oferint els candidats que compleixin millor el perfil demandat, administrant si fos necessari diferents proves psicotècniques o qüestionaris.

BORSA DE TREBALL

Per a participar a la nostra borsa de treball podeu venir a visitar–nos i demanar pel tècnic. Si sou un DEMANDANT de treball complimentarem la vostra fitxa i farem una entrevista inicial amb el vostre currículum. Si sou una EMPRESA analitzarem els vostres requeriments. O bé si ho preferiu també podeu donar-vos d’alta al la nostra borsa de treball online.

aula-reus-centre-formacio-talleres

Processos estratègics de millora

Moltes pimes catalanes han nascut per una inquietud d’un emprenedor coneixedor d’un sector i/o producte/servei o també perquè han continuat el negoci familiar.

Aquestes pimes acostumen a tenir un molt bon coneixement del producte/servei que ofereixen. Però molts d’ells desconeixen les estratègies empresarials necessàries per a fer que una empresa es gestioni correctament.

En moments complicats esdevé importantíssim per a sobreviure, ordenar, posar cada persona en el lloc on ens aporta més valor, cercar processos lineals que ens ajudin a optimitzar el temps…. Per a assolir aquests objectius utilitzem les següents eines:

 • NORMA ISO 9001:2008
  • Identificar, ordenar i millorar els diferents processos.
  • Definir una estructura de l’organització operativa, coherent perè que tingui en compte la pròpia realitat de l’empresa.
  • Optimitzar els recursos aconseguint més eficàcia i eficiència.
 • PLA ESTRATÈGIC
  • Definir la raó d’existir de l’entitat (missió) cap on volem anar(visió) i com ho farem (valors).
  • Identificar els objectius que necessitem per assolir la visió.
  • Dels eixos transversals fins les accions concretes a fer, responsables i indicadors per a assolir els objectius.
 • PROCESSOS DE MILLORA PERSONAL
  • Formació en habilitats i competències personals.
  • Pla de seguiment per a la millora personal.
  • Aplicació de les millores al propi lloc de treball

CREIEM QUE LA FORMACIÓ HA DE SER PER A TOTHOM. T’AJUDEM A FER CAMÍ CAP AL FUTUR!