Com serà la selectivitat a Catalunya

Com serà la selectivitat a Catalunya

Més de 300.000 alumnes espanyols s’enfrontaran en els pròxims dies a les proves de selectivitat. La nova Selectivitat, denominada EvAU (Avaluació d’Accés a la Universitat) o EBAU (Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat) arrenqués el dia 6 de juny a Balears, Aragó, La Rioja, Comunitat Valenciana, Madrid i Extremadura, seguits dels alumnes de Galícia, Astúries, Navarra, Canàries, País Basc i Castella-la Manxa, el 7, 8 i 9 de juny, i Cantàbria, 8, 9 i 12.

Els últims a examinar-se seran els estudiants de Catalunya, els dies 13,15 i 15 de juny, que malgrat la LOMCE, seguiran mantenint l’antiga PAU (Prova d’accés a la Universitat), però amb algunes petites variacions.

La selectivitat seguirà estructurada en dues parts, amb una primera fase general obligatòria per a tots els alumnes, formada per cinc exàmens i la mitjana de totes aquestes matèries sumarà una nota màxima de 10 punts.

La segona part que consta d’una fase específica, és voluntària i serveix per als alumnes que volen pujar nota. Els estudiants poden triar fins a tres assignatures de les 20 disponibles per examinar-se. Per tant, un examen perfecte constaria de 14 punts, 10 aconseguits en la primera fase i altres 4 punts de dues matèries amb les notes més altes.

Els canvis en la PAU de Catalunya 2017 seran els següents:

Elecció de matèries troncals:

En la primera fase, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes —llengua castellana, català, una llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià), i història o història de la filosofia (a triar una de les dues)— i d’una altra assignatura troncal. Aquí és on arriba el primer canvi, a partir d’aquest any, els alumnes solament podran escollir una matèria de 4, deixant enrere la possibilitat d’escollir entre 20 assignatures com en els anys anteriors.

Per tant, altre de les quatre matèries comunes, els alumnes han de decidir, independentment del batxillerat que hagin cursat, si examinar-se de matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí, història i fonaments de l’art (o història de l’art, segons la nomenclatura de cada centre).

Ponderacions

En la selectivitat d’aquest any, encara que la part específica és voluntària, tots els alumnes que treguin una nota superior a 5 en l’assignatura pròpia de la modalitat seleccionada en la fase general tindran automàticament una nota addicional també en la part específica que els permetrà pujar la nota mitjana.

Doble correcció a català

Després dels últims canvis ortogràfics aplicats per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’examen de català, serà sotmès a una doble correcció per evitar errors i oferir la màxima garantia a l’estudiant examinat.

Si vol obtenir els millors resultats en la selectivitat i optar als estudis triats, contacta amb nosaltres per email, crida’ns al 977-320-042 o veuen a conèixer-nos i t’ampliarem tota la informació que necessitis