Accés a la Universitat Majors 25 i 45 anys

Curs privat de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors 25 i 45 anys. Del 07/10/2019 a 05/2020

Inici:
3 d'octubre de 2019
Duració:
2019-2020
ID:
INSCRIPCIONS OBERTES