Accés a cicles formatius de grau superior

Dirigit als alumnes de 16 anys o més que no hagin finalitzat els estudis d'ESO i vulguin accedir a un Grau Mitjà.Professorat qualificat i amb una àmplia experiència. Aula d'estudi, suport online i tutoria personalitzada.

Duració:
2018-2019
ID:
INSCRIPCIONS OBERTES