PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció són una oferta de formació per a alumnes de 16 anys o més que no hagin obtingut l’educació secundària obligatòria (ESO) i vulguin accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mig. Auxiliar en comerç i atenció al públic , auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius en general.

Inici:
1 d'octubre de 2019
Duració:
2019-2020
ID:
INSCRIPCIONS OBERTES