Les TIC aplicades a l’educació dels nostres alumnes

Les TIC aplicades a l’educació dels nostres alumnes

Les TIC (tecnologies de la informació) són enteses com un conjunt d’eines que haurien de facilitar el quefer diari millorant la nostra qualitat de vida. Són interactives, instantànies, digitals, ens permeten connectar-nos i col·laborar i ofereixen moltes altres bondats.

Actualment ens hem convertit en professionals digitals i és obvi cada vegada més cal adquirir habilitats digitals bàsiques com saber buscar informació, saber-la emmagatzemar i sobretot ser capaços de tenir una actitud crítica per fer-la servir correctament. ¿Però com afecta tot això a les aules?

La inclusió de les TIC en els centres educatius i formatius s’ha dut a terme de forma molt pausada. I és que es presenten una sèrie d’inconvenients quan es fa ús d’elles que cal tenir molt presents a l’aula.

Distraccions

L’alumnat de vegades es dedica a jugar en lloc de treballar.

Dispersió

L’atractiu d’algunes conegudes xarxes socials fa que en ocasions els alumnes es despistin

Informació no fiable

A internet hi ha molta informació interessada o parcial. O simplement equivocada o obsoleta.

Aprenentatges incomplets

La interacció descontextualitzades amb determinats recursos pot proporcionar aprenentatges incomplets amb visions simplistes i poc profundes

Ansietat

La contínua interacció amb l’ordinador pot arribar a provocar-la.

Dependència dels altres

En els treballs col·laboratius i quan es treballa a distància, és probable que en un grup de persones alguns alumnes es converteixin en espectadors.

No obstant això, és veritat que les TIC aplicades a l’educació presenten molts avantatges. Algunes d’elles són:

  • S’aprèn amb menys temps
  • És atractiu
  • Accés a múltiples recursos
  • Flexibilitat en els horaris en els casos d’e-learning

Com podem observar hi ha una sèrie d’avantatges i inconvenients d’aplicar les TIC en educació. Es tracta d’un procés imparable que afecta al treball diari dels professionals de l’educació. A Aula Centre d’Estudi estem convençuts que tot i això hem de fer confiança en els nostres docents i que aquests al seu torn han d’utilitzar els nous recursos tecnològics com a suport a l’aprenentatge i combinar les tècniques de tota la vida amb les noves tendències que van arribant. Per exemple hem equipat les nostres aules amb pissarres digitals. Què en penseu vosaltres? Podem fer millors classes de repàs gràcies a les TIC?